Danh mục: Âm Nhạc

「 AMV 」Em Đừng Đi_Sơn Tùng M- TP

▂ ▃ ▅ ▆ █ █ ▆ ▅ ▃ ▂ _________________________________________________________ ♫nhạc nè: ___________________________________________________________________ fanpage: facebook cá nhân: _________________________________________________________ Donate _________________________________________________________ ╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗ ║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣ ╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣ ╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝ . . ░░░░░░░░░░░░▄▄ ░░░░░░░░░░░█░░█ …